Projekt

affärsområde  beställare avtal/område/objekt projekt tid          
FÖNSTER Riksdagsförvaltningen Stockholm Fönsterprojekt pågående
FÖNSTER Statens Fastighetsverk Naturhistoriska Riksmuseet Fönsterprojekt pågående
MÅLERI Statens Fastighetsverk Naturhistoriska Riksmuseet Målningsunderhåll pågående
FÖNSTER Bostadsrättsföreningar Stockholms län Fönsterprojekt pågående
FASTIGHET Bostadsrättsföreningar Stockholm län Fasad- och måleriprojekt pågående
FASTIGHET Brf Riksrådvägen Stockholm Fastighetsunderhåll pågående
FASTIGHET Skolfastigheter i Stockholm AB Ramavtal Fastighetsunderhåll pågående
BULLER Trafikverket Nationellt Entreprenadbesiktning 2016-2019
BULLER SWECO E18 Norrtälje-Kapellskär Inventering 2017-2019
FÖNSTER Probitas Stockholm Fönsterprojekt pågående
FÖNSTER Brf Lönnen Norrtälje Fönsterprojekt 2019-2021