Inventering

Genomgång av fastigheten för fastställande av antal, m², lpm, placering

Bedömning av dess kondition.

  • till största delen basinformation som används under fastighetens hela livslängd

 

Viktiga fördelar

  • Ett bra beslutsunderlag för kostnadsberäkningar och fakta till underhållsplanering.