Upphandling

En urvalsprocess för att välja den bäst lämpade entreprenören, till det mest fördelaktiga priset.