Fastigheter

Underhåll av fastigheter utvändigt och invändigt.

Målningsunderhåll, underhållsplaner.

Inventering-statuskontroll-projektering-upphandling-kontroll-besiktning